För den som vill minska sin klimatpåverkan är det viktigt att veta hur man faktiskt påverkar klimatet.  Människans levnadssätt efter industrialiseringen och de senaste 150 åren av konsumtion har påverkat miljön och klimatet negativt. Idag ligger den globala uppvärmningen på ungefär 1,4 grader. Konsekvenserna av den globala uppvärmningen och växthuseffekten har börjar märkas på världsklimatet. Miljöfrågan kommer bli den största utmaningen för mänskligheten – orsaken är att den måste lösas globalt.

Miljöhotet är skapat av i-ländernas moderna konsumtionssamhälle; 150 år av att producera, sälja, köpa varor och tjänster har sammankopplat världens ekonomier. Produkterna som köps av konsumenter i USA och Europa är till största del producerade i andra delar av världen – där miljöreglerna inte är lika strikta och där lönerna är lägre. Produktionen av varor och transportsträckorna mellan produktionsland och konsumtionsland har starkt bidragit till det miljöhotet mänskligheten står inför idag.

Fossila bränslen – växthuseffekten

Den största bidragande orsaken till växthuseffekten är de fossila bränslena – vilka används som energi inom produktion, transport och elförsörjning. Vid förbränningen av fossila bränslen skapas koldioxid och den blir kvar i atmosfären likt en mössa över jorden. Solens strålar ska normalt reflekteras och ”studsa ut” från jorden – nu blir solstrålarna kvar i den mössan av koldioxid som stannar kvar i atmosfären och jordens medeltemperatur ökar. Detta fenomen kallas växthuseffekten eller den globala uppvärmningen.

Effekterna av att skapa en mössa av koldioxid åt vår planet jorden får samma effekter som om du själv skulle ha en yllemössa på dig under sommarmånaderna. Du skulle svettas. Det gör vår planet också. Temperaturökningen och en mössa av koldioxid leder till att Nord-och Sydpolen börjat smälta bort i värmen i en allt raskare takt. Enda sättet att stoppa den eskalerande globala uppvärmningen är att upphöra med förbränningen av fossila bränslen. Redan idag pågår intensiva miljöarbeten i exempelvis New York för att minska trafikens påverkan på invånarnas hälsa och miljön i helhet. 

Transporter och Konsumtion

Multinationella företag vill öka sina egna profitintressen och förflyttar produktionen till länder där arbetskostnader, miljöregler och straffavgifter är låga.

Konsumenterna köper sedan produkter och varor som producerats i andra länder, vilka sedan transporterats på gigantiska containerfartyg för att nå butikshyllorna. Faktum är att containertrafiken och den globala sjöfarten släpper ut långt större mängder koldioxidmängd än den globala flygplanstrafiken. Miljödebatten fokuserar på flyget. Sänk istället blicken och se containerfartyget – miljöboven nummer ett!

Redan idag kan man lätta sitt miljösamvete med att kompensera flygresorna med utsläppsrätter. Tyvärr kan det ha motsatt effekt. Om man kan klimatkompensera och köpa sig utsläppsrätter kommer förmodligen flygandet att öka. Det gäller även konsumtion och transport av varor. Politiska lösningarna på miljöhotet är oerhört paradoxala och ingen vill egentligen minska på, förändra eller förlora rätten till sin konsumtion för alla har väl lika rätt att få konsumera?