Paris är framför allt känt i miljösammanhang i och med Parisavtalet, ett fördrag där 196 stater världen över kom överens om att minska utsläppen radikalt fram till år 2100. Målet är att hamna under en ökning på två grader sedan förindustriell tid, allra helst på en ökning med högst 1,5 grader. Men vad gör Paris som enskild stad för att minska sina utsläpp? Det ska vi gå igenom här.

Världens klimatstad

År 2016 utsåg Naturskyddsföreningen Paris till världens klimatstad. Detta för att man såg att staden arbetade med att koppla ihop individer med myndigheter och organisationer, för att få fram innovativa lösningar på de problem som klimatförändringarna innebär.

Staden har en modell att gå efter för att stadsutvecklingen ska vara hållbar och det finns en särskild centraliserad klimatbyrå. Denna ska se till att användningen av elbilar ökar, att kollektivtrafiken byggs ut för klimatsmartare resealternativ. Utöver det ska allt avfall återvinns och omvandlas till bränsle. Detta samtidigt som invånarnas behov tas i beaktande.

Det goda exemplets makt

Att Paris har tagit klimathotet på så pass stort allvar är en otroligt viktig del i arbetet för att hitta nya lösningar. De visar andra städer, som New York och Stockholm att det är möjligt att ställa om med hjälp av konkreta åtgärder som organiseras centralt men samordnas mellan institutioner och individer på alla nivåer. De utgör ett gott exempel och kan på så vis påverka världens ledare att följa i samma fotspår. Och det är just vad som behövs när det kommer till klimatförändringarna.

Mål och åtgärder

År 2007 antog Paris en plan att som stad minska utsläppen med 75 % till år 2050 och med 25 % minskning till år 2020. Under de senaste 10 åren har de lyckats med hälften av det kortsiktiga målet, det vill säga att de har minskat utsläppen av växthusgaser med nästan 10 %. De har lyckats ta fram en detaljerad plan för hur dessa mål ska uppnås. Det har gjorts genom att konsultera med såväl enskilda medborgare som forskare, administrationer, företag och organisationer, just för att tillsammans samla den kunskap som behövs.

Kunskapen finns, det gäller bara att centralisera den och sätta den i verket. Det är en av slutsatserna man kan dra av Paris delvist framgångsrika klimatarbete. Från och med mars 2018 har Paris tagit sig an ännu en radikalare plan: de ska vara helt fria från utsläpp av koldioxid år 2050, all energi ska komma från förnybara källor och 80 % av alla växthusgasutsläpp ska vara borta. Genom att följa denna plan hoppas de vara en av alla städer som klarar Parisavtalets mål.