Idag produceras allt mer ekologiska råvaror runt om i världen och framför allt inom Europa. Fler och fler konsumenter väljer idag också oftare ett ekologiskt alternativ när de är ute och handlar i butikerna. Många konsumenter känner att de vill ha större kontroll över vad de egentligen stoppar i sina kroppar och att handla ekologiskt ökar känslan av trygghet över att inte förgifta oss själva.

Vad betyder begreppet ”ekologisk”?

En vara, produkt eller gröda som framställs på ekologiskt vis innebär att alla sorters kemikalier och bekämpningsmedel har uteslutits under denna process. Detta påverkar oftast storleken på skörden av olika grödor, exempelvis tomat, gurka, vindruvor, äpplen och så vidare. Detta kompenseras oftast genom att det odlas 20 procent mer grödor än vad det görs vid en icke ekologisk odling. Det ställs även många specifika krav på en ekologisk odlare eller producent, krav som måste uppfyllas enligt lag och som det görs kontroller på. Oavsett om det gäller mat eller kläder kan varorna märkas som ekologiska om det uppfyller de stadgade kraven. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om ekologisk mat och vad det egentligen innebär.

Lagar och regler

Inom Europa finns det en särskild märkning på de produkter som räknas som ekologiskt framställda. Denna märkning är grön-vit och betyder att företaget är certifierade att odla eller tillverka ekologiska produkter inom Europa.

Denna certifiering betyder även att förädling och hantering som förekommer längre fram i processen måste vara certifierade. Det går alltså inte fuska längre fram i livsmedelskedjan och ändå räknas som ekologiskt certifierad. Reglerna för denna process är mycket hårda och det utförs kontroller kontinuerligt för att bibehålla kvaliteten på ekologiska produkter.

Miljöpåverkan

Att odla, producera och handla ekologiskt påverkar inte bara vårt inre och vår hälsa som människor, det påverkar även vårt jordklot, atmosfär, miljö och vår framtid. Tanken är att produkter som framställs med ekologiskt certifikat ska framställas så naturligt som möjligt och med förnybara resurser. Allt för att bespara eventuella bidrag till växthuseffekten eller förorenande av miljön och naturen runt omkring oss. Det är helt enkelt ett mer hållbart sätt att producera alla de råvaror och produkter som vi behöver i dagens samhälle. Du kan läsa mer om hur människan påverkar klimatet i vår klimatguide för nybörjare.

Nu har dessutom utvecklingen av ekologiskt jordbruk och produktion lett till att många ekologiska varor faktiskt kan inhandlas till ett lägre pris ute i butikerna än de produkter som framställts utan ekologiskt certifikat. För några år sedan fanns bara ett fåtal ekologiska varor att välja bland i butikerna men så är det inte riktigt längre. Allt fler bönder och producenter väljer att odla och producera ekologiskt och som konsument får du fler alternativ att välja mellan, utan att priset för den skull måste fördubblas.