Fackförbundens roll i den hållbara utvecklingen

Union to Union är en samlingsorganisation för LO, TCO, Saco och deras underliggande medlemsorganisationer. Tillsammans stöttar man 144 fackliga utvecklingsprojekt världen över.

Arbetet innebär att förstärka arbetsförhållanden och målet är ökad kunskap om mänskliga rättigheter och global rättvisa.

Fackförbund hindrar orealistiska krav

Den konkurrenskraftiga marknaden leder till att man inom industrin har pressade marginaler. När varors priser sjunker är det sällan vinsten som dras ner, utan hellre materialkostnader eller arbetsvillkor.

I många länder är det svårt att organisera sig, och till följd av okunskap är det många som saknar grundläggande kollektivavtal. Idag är det många som arbetar större delen av dygnet för en lön som inte alltid går att leva på.

Genom fackligt engagemang kan man förebygga de orimliga krav som ställs på oreglerade marknader. Vill du läsa mer om vad ett fackförbund gör eller vad ett kollektivavtal innebär kan du göra det på www.fackförbund.com.

Förvisso beskriver sidan enbart hur det ser ut i Sverige, men representerar målet för hur det bör se ut i andra länder.

Sverige spelar en roll även utomlands

Även näringslivet har ett ansvar i att förändra arbetsvillkoren för dem som är mest utsatta. Det menar i alla fall Christer Wälivaara, som tidigare var chef för Union to Union. Han uttalade sig redan 2013 om att fackförbund är nödvändiga för den hållbara utvecklingen.

Det finns en stark korrelation mellan goda arbetsvillkor och en minskad fattigdom. Han menar därför att Sverige måste ta sitt ansvar, för att landets näringslivs- och utrikespolitik ska förbättra de ojämlikheter som redan finns.

Vill du veta mer om hur du kan bidra till en hållbar utveckling kan du läsa vår sida med klimatkunskap för nybörjare. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Hållbara arbetsplatser och varor

Det är inte bara utsatta länder som påverkas av konsekvenserna av slit-och-släng-mentaliteten. Den påverkar världens välmående, också. Ett bra sätt att göra det på är att välja ekologiska varor när möjligheten finns.

En av de tydligaste exemplen på den snabba konsumtionen syns inom modeindustrin, vilket är den ledande miljöboven. Modeindustrin är enligt EU ansvarig för 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är därmed en större miljöfara än internationell flyg- och sjöfartstrafik tillsammans.